k
o
n
t
a
k
t
o
p
ý
t
a
j
t
e

s
a
SK EN

Čistiaca kvapalina „Purgasol“

kód tovaru
10000633

Obsah: 200 litrov v sude

prejsť na tovar
kód tovaru
10000634

Obsah: 50 litrov v sude

prejsť na tovar

Čistiaca kvapalina „Purgasol“

IBS špeciálny čistič Purgasol, ropný destilát, je zvlášť vhodný do prevádzok s veľkým znečistením a veľkým množstvom odmasťovania. Je ideálny na servis všetkého druhu, na údržby a opravy.

 
Čistiaci účinok: vynikajúci pri olejoch a veľmi mastných nečistotách.
Odparovanie: rýchle a rovnomerné.
Materiálová znášanlivosť: veľmi dobrá, bez korózie.
Zápach: charakteristický po ropnom produkte.
Obsah aromatov: nízky obsah aromatov.
Znášanlivosť s pokožkou: veľmi dobrá, preverené nezávislým testom.
Koncentrácia v ovzduší: 134 mg/m3 (TÜV-atest), pod hranicou (1.000 mg/m3).
Bezpečnostné nariadenia: bežné bezpečnostné predpisy, žiadne zvláštne nariadenia.
Likvidácia: bezplatná likvidácia odpadu.