k
o
n
t
a
k
t
o
p
ý
t
a
j
t
e

s
a
SK EN

Čistiaca kvapalina „EL-Extra“

kód tovaru
10000635

Obsah: 200 litrov v sude

prejsť na tovar
kód tovaru
10000636

Obsah: 50 litrov v sude

prejsť na tovar

Čistiaca kvapalina „EL-Extra“

Uhľovodíkové rozpúšťadlo vhodné na použitie v technológiách náročných na dokonalosť odmastenia. Najmä pri odmasťovaní kovov, kovových dielov, elektrodielov, umývanie pred povrchovou úpravou, ale aj na údržbu a všade tam, kde je treba rýchlejšiu odparivosť kvapaliny z povrchu dielov.

 
Čistiaci účinok: vynikajúci pri olejoch a mastných nečistotách.
Odparovanie: rýchle, rovnomerné a bezzbytkové (nezostáva olejový film).
Materiálová znášanlivosť: veľmi dobrá, bez korózie.
Zápach: takmer bez zápachu.
Obsah aromatov: extrémne odaromatizované.
Znášanlivosť s pokožkou: veľmi dobrá, preverené nezávislým testom. Koncentrácia v ovzduší: 176 mg/m3 (TÜV-atest), pod hranicou (1.000 mg/m3).
Bezpečnostné nariadenia: bežné bezpečnostné predpisy, žiadne zvláštne nariadenia.
Likvidácia: bezplatná likvidácia odpadu.