k
o
n
t
a
k
t
o
p
ý
t
a
j
t
e

s
a
SK EN

Záchytná vaňa typ „WF“

kód tovaru
10000497

Rozmery (mm): 700x500 Materiál: S 235 lakovaný (oceľ) Sila materiálu: 3 mm Záchytný objem: 50 lz Váha (kg): 19

prejsť na tovar

Záchytná vaňa typ „WF“

pre umývacie stoly typu K 50, BK 50, F2, F2D

 
• v súlade s ochranou životného prostredia na ochranu spodných vôd,
• vyrobené podľa platných predpisov (Zákon o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov, Zákon o vodách).